Krajinná rekonstrukce

Textilní objekty a obrazy revidující celostní chápání krajiny jihozápadních Čech.

Revidující faktory vlivů na proměny kulturní krajiny na život člověka, a naopak.

Reflektující zejména dvě fáze obhospodařování místní krajiny - nástup kolektivizace v 50. letech 20. století a změny probíhající po roce 1989.

Charakter díla vyplývá z racionalizovaného, technicistního přístupu k obhospodařování krajiny.

Zjistit více

Výtvarné umění / Textil / Grafika / Abstrakce / Krajina

Z opačného konce

Geometrické abstraktní symboly vycházející z deníkových záznamů.

Přestože lidská komunikace závisí z velké míry na znacích ve formě psaných či mluvených slov, obrazech a gestech, symboly na rozdíl od slov, nejsou omezeny praktickými hledisky. Jejich hojnost a mnohotvárnost je dána pouze hranicemi lidské představivosti.

Symboly se objevují ve všech kulturách všech dob a počínaje paleolitickými jeskynními malbami prováz¬ejí vývoj civilizace dodnes.

Zjistit více

Autorská výstava

Dominanta umělecké tvorby Miroslavy Klesalové stojí na tématu osobní, doslova šité paměti životních osudů několika generací vlastní rodiny.

Nahlédneme-li do jejího projektu hlouběji, otevírá se široká škála zásadních otázek, dotýkajících se proměn etiky k životnímu prostředí, geopolitiky a technologií.

Výstava Dotek stroje v šitém poli reflektuje souvislosti a interakce jednotlivých otázek života na venkově skrze historický vývoj vlastnictví půdy v Čechách, prošívající se do rodinných osudů z generace na generaci.

Více o výstavě

© Miroslava Klesalová 2023