fotka

foto: Oldřich Šembera

Srdečně zvu na výstavu

Krajinná RE-konstrukce
Landscape RE-Construction

Galerie Caesar Olomouc
2. 4. 2024 – 26. 4. 2024
kurátorka: Barbora Kundračíková

Galerie Caesar

Těžištěm zájmu Mirky Klesalové je osobní paměť. Jak se člověk vztahuje ke svému prostředí? Proč? Nač reaguje? Co si vybavuje? Čeho se přitom dotýká a čeho záměrně zbavuje? Reflektuje její kontext, kulturní dějiny, spolu s tím dějiny krajiny a jejich dynamiku.

Limitou je jí proces kolektivizace zemědělství probíhající masivně v 50. letech 20. století. Jeho zásah do krajinného prostředí i sociálních struktur reflektuje na příkladu vlastní “domoviny”, oblasti jihozápadních Čech, Pošumaví. Obléká ji a znovu sešívá, rekonstruuje a znovuoživuje. Opatřuje klíčovými slovy: "Krajina - kraj - domov - prostor. Struktura - zemský plášť - matrice - reliéf - paměť - stopa - záznam - plocha. Mapování místa - pohled shora - struktura - rytmus - řád - trvalost. Osobní prostor - místo, které skutečně znám s ohledem na proměny, jimiž prošlo a prochází - možnost v tomto prostoru být a vnímat půdu pod nohama…

To podstatné zůstává - připomíná se a drží mne. Jsem člověk jednoho místa."

text: Barbora Kundračíková

Výtvarné umění / Textil / Grafika / Abstrakce / Krajina

Z opačného konce

Geometrické abstraktní symboly vycházející z deníkových záznamů.

Přestože lidská komunikace závisí z velké míry na znacích ve formě psaných či mluvených slov, obrazech a gestech, symboly na rozdíl od slov, nejsou omezeny praktickými hledisky. Jejich hojnost a mnohotvárnost je dána pouze hranicemi lidské představivosti.

Symboly se objevují ve všech kulturách všech dob a počínaje paleolitickými jeskynními malbami prováz¬ejí vývoj civilizace dodnes.

Zjistit více

Autorská výstava

Dominanta umělecké tvorby Miroslavy Klesalové stojí na tématu osobní, doslova šité paměti životních osudů několika generací vlastní rodiny.

Nahlédneme-li do jejího projektu hlouběji, otevírá se široká škála zásadních otázek, dotýkajících se proměn etiky k životnímu prostředí, geopolitiky a technologií.

Výstava Dotek stroje v šitém poli reflektuje souvislosti a interakce jednotlivých otázek života na venkově skrze historický vývoj vlastnictví půdy v Čechách, prošívající se do rodinných osudů z generace na generaci.

Více o výstavě

© Miroslava Klesalová 2024