fotka

foto: Ted Burski

MgA. Miroslava Klesalová

*1985 Sušice, žije a pracuje v Praze

Portfolio (v PDF)

Miroslava Klesalová je česká vizuální umělkyně. Věnuje se práci s měkkými materiály, látkou a papírem, věnuje se konceptuálnímu rozvíjení technického tisku, grafiky. Dlouhodobě reflektuje téma kulturní krajiny, sociálně a ekonomicky konstruované a cíleně modifikované. Zohledňuje přitom svou osobní zkušenost a transponuje ji do práce s „měkkým“, haptickým materiálem, látkou či papírem. Důležitá je pro ni procesní stránka tvorby.

Miroslava Klesalová is a Czech visual artist. She works with textile and graphic techniques. She has long reflected on the theme of cultural landscape, socially and economically constructed and purposefully modified. She takes into account her personal experience and transposes it into her work with “soft”, haptic material, fabric or paper. The procedural aspect of creation is important to her.

výstavy / exhibitions

Krajinná RE-konstrukce, Galerie Caesar, 2.4. - 26.4.2024, Olomouc

Dotek stroje v šitém poli, Galerie Jiřího Jílka, 7.3. - 30.4.2023, Šumperk

Domov a Svět, Muzeum moderního umění Olomouc | Trojlodí, 3.3. - 11.9.2022, Olomouc

Prostory grafického myšlení, Galerie Hollar, 2019, Praha

Umění je jen jedno (souřadnice), Kampus Hybernská, 2018, Praha

Experimentální textil, Galerie Kuzebauch, 2016, Praha

Experimentální materiál a textil, London Design Festival, 2016, Londýn

Experimentální textil, Central Museum of Textiles, 2016, Lodž

studia / study

2016–2020 Akademie výtvarných umění v Praze: Ateliér Grafiky 1, doc.Dalibor Smutný

2014–2016 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Ateliér Textilní tvorby, MgA. Jitka Škopová

stáže / internships

2016 Grafika 1 Ateliér Grafiky 1, prof. Jiří Lindovský

bibliografie / bibliography

Pavlína Vogelová (ed.). V síti barev, čar, světel a stínů. Šumperk: Galerie Jiřího Jílka, 2023.

Barbora Kundračíková (ed.). Domov a svět. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2022.

Jitka Škopová (ed.). Textile and Experiment. Praha: UMPRUM, 2016.

© Miroslava Klesalová 2024